Struktura organizacyjna i władze PDF Drukuj Email


        Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa jest apolitycznym stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu. TNOiK jest organizacją samofinansującą się.

        Władze naczelne TNOiK:
        Zjazd Krajowy - wybiera na czteroletnią kadencję:
        - Zarząd Główny
        - Główną Komisję Rewizyjną
        - Główny Sąd Koleżeński
        - Główną Radę Naukową (organ opiniodawczo-doradczy)

        Wszystkie jednostki terenowe - oddzialy TNOiK posiadają podobną strukturę władz statutowych: walne zebranie, zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Obecna kadencja władz upływa w 2009 roku.

        TNOiK zrzesza:
        - członków zwyczajnych (osoby fizyczne) - obecnie jest ponad 4000,
        - członków wspierających (osoby prawne) - 300 członków.

 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 3 z 6