XXXIII Śląskie Dni Organizacji PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo

Pozwalam sobie tą drogą zaprosić Państwa oraz Współpracowników do wzięcia udziału w cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej już po raz XXXIII w ramach Śląskich Dni Organizacji przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Tegoroczna Konferencja pt.:

NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG

Nowatorskie koncepcje zarządzania organizacjami

odbędzie się w dniach 13 - 14 - 15 października 2011 r. w ORW „Muflon”, Ustroń, ul. Sanatoryjna 32.

Celem konferencji będzie:
- prezentacja osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, wymiana doświadczeń i poglądów teoretyków oraz praktyków gospodarczych, dotyczących nowoczesności przemysłu i usług,

- przedstawienie praktycznych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych

i organizacyjnych w przemyśle i usługach,

- prezentacja nowatorskich koncepcji zarządzania organizacjami gospodarczymi, publicznymi, edukacyjnymi, samorządowymi.

Mam nadzieję, że tradycyjnie już liczny udział praktyków gospodarczych ożywi i skonkretyzuje dyskusję, podniesie walory aplikacyjne dociekań naukowych oraz zaowocuje wieloma osiągnięciami dla nauki i praktyki gospodarczej.

Podczas Konferencji przewidywane są następujące obszary tematyczne:

1.  Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na związkach partnerskich organizacji z nauką.

2.  Zasobowe podstawy funkcjonowania , rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu.

3.  Współczesne strategiczne wyzwania wobec organizacji przemysłów tradycyjnych.

4. Sieci współpracy (klastry, centra innowacyjności, partnerstwo publiczno-prywatne).

5.  Zastosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach.

6. Wykorzystanie łańcucha dostaw, sieci logistycznych.

7. Strategie i metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

8. Zagadnienia społecznej odpowiedzialności organizacji.

Szczegóły poszczególnych obszarów tematycznych, jak również całościowa informacja o Konferencji przedstawiono na stronie www.tnoikkatowice.neostrada.pl w zakładce Konferencje.

Nadesłane i zakwalifikowane do druku referaty, prezentujące wyniki badań naukowych oraz doświadczenia przedsiębiorstw zostaną wydane w formie recenzowanego wydawnictwa książkowego.

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Konferencji.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać folder konferencyjny, określający szczegółowo tematykę, termin, miejsce, zasady organizacji, wymagania edytorskie oraz kartę zgłoszenia udziału w Konferencji.

 

W imieniu Współorganizatorów

Prezes Zarządu Oddziału TNOiK w Katowicach

prof. dr hab. Jan Pyka