Kadencja 2005-2009 PDF Drukuj Email

48 Zjazd Krajowy TNOiK 2005

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
mgr Andrzej Wiśniewski

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
mgr inż. Antoni Mosigniewicz

Główna Rada Naukowa
Przewodniczący
prof. dr hab. Jan Jeżak

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2005-2009)

prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
dr Jerzy L. Czarnota
prof. dr hab. Ewa Bojar
prof. dr hab. Jan Pyka
mgr Elżbieta Jakubowska
prof. dr hab. Jan Łukasiewicz

Prezes ZG TNOiK
Sekretarz Generalny
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
członek Prezydium

dr inż. Jadwiga Bizon-Górecka
mgr Włodzimierz K. Hausner
mgr Krystyna Juszczak
prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
prof. dr hab. Ryszard Rutka
prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz
prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz
 

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2005-2009)

mgr Andrzej Wiśniewski
mgr Wiesław Pietrzak
dr Iwona Posadzińska
dr Andrzej Jaki
dr inż. Krzysztof Pałucha
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2005-2009)

mgr inż. Antoni Mosingiewicz
mgr Romuald Mechliński
mgr Wiesław Krepowicz
dr inż. Tadeusz Płodzień
mgr Romuald Wojak
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główna Rada Naukowa (kadencja 2005-2009)

prof. dr hab. Jan Jeżak
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
prof. dr hab. Bohdan Godziszewski
dr inż. Robert Kucęba
dr Krzysztof Czarnocki
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
dr Tadeusz Gardziel
dr Jarosław Kaczmarek
prof. dr hab. Jerzy Różański
prof. dr hab. Alicja Sajkiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Sokołowski
prof. dr hab. Stanisław Sudoł
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz