Kadencja 2017-2021 PDF Drukuj Email

51 Zjazd Krajowy TNOiK 2017

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA

Główna Komisja Rewizyjna
Wiceprzewodnicząca
mgr Elżbieta JAKUBOWSKA

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
dr inż. Krzysztof PAŁUCHA

Główna Rada Naukowa
Przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa BOJAR

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2017-2021)

prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA
prof. dr hab. Stanisław BRZEZIŃSKI
mgr Bogusław JĘDRZEJCZAK
mgr Krystyna JUSZCZAK
mgr Włodzimierz K. HAUSNER
dr inż. Arkadiusz JURCZUK
dr hab. inż. Lilla KNOP
dr hab. inż Robert KUCĘBA
dr inż. Kazimierz PIOTRKOWSKI
prof. dr hab. Wojciech POPŁAWSKI

Prezes ZG TNOiK
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik


Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2017-2021)

mgr Elżbieta JAKUBOWSKA
dr inż. Klaudia SMOLĄG
dr hab. Wojciech CIEŚLIŃSKI
prof. dr hab. inż. Radosław WOLNIAK
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2017-2021)

dr inż. Krzysztof PAŁUCHA
dr inż. Piotr BOJANOWICZ
dr inż. Krzysztof CZARNOCKI
prof. dr hab. Paweł SOROKA
dr inż. Piotr WOŹNIAK
Przewodniczący
Główna Rada Naukowa (kadencja 2017-2021)

prof. dr hab. Ewa BOJAR
prof. dr hab. Jan PYKA
prof. dr hab. Jan JEŻAK
dr hab. Piotr BARTKOWIAK
dr hab. Zbigniew DWORZECKI
dr hab. inż. Joachim FOLTYS
prof. dr hab. Mirosław GORNOWICZ
dr hab. Waldemar JĘDRZEJCZYK
prof. dr hab. Stanisław MARCINIAK
dr Stanisław RAKOWICZ
prof. dr hab. Jerzy RÓŻAŃSKI
dr hab. Włodzimierz SROKA
prof. dr hab. Marek J. STANKIEWICZ
Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Naukowy