Kadencja 2001-2005 PDF Drukuj Email

47 Zjazd Krajowy TNOiK 2001

Zarząd Główny TNOiK
Prezes
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
mgr Andrzej Wiśniewski

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący
mgr inż. Antoni Mosigniewicz

Główna Rada Naukowa
Przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Martyniak

Zarząd Główny TNOiK (kadencja 2001-2005)

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
mgr Włodzimierz Hausner
dr hab. Ewa Bojar prof. nadzw. PL
dr hab. Jan Pyka prof. nadzw. AE w Katowicach
mgr Krystyna Juszczak
mgr Elżbieta Jakubowska
mgr inż. Stanisław Ragowski

Prezes ZG TNOiK
Sekretarz Generalny
Wiceprezes
Wiceprezes
Skarbnik
członek Prezydium
członek Prezydium

dr inż. Jadwiga Bizon-Górecka
dr inż. Mieczysław Ciurla
dr Jerzy L. Czarnota
dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. nadzw. SGH
dr Ewa Jabłońska-Grzelak
dr Krystyna Kubik
dr hab. Jan Łukasiewicz prof. nadzw. UMCS
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
dr Maciej Perkowski
dr hab. Adam Peszko prof. nadzw. AGH
mgr inż. Marek Pol
prof. dr hab. Ryszard Rutka
dr Jarosław Sokołowski
dr hab. Marek Stankiewicz prof. nadzw. UMK
 

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2001-2005)

mgr Andrzej Wiśniewski
mgr Wiesław Pietrzak
dr Iwona Posadzińska
dr Andrzej Jaki
dr inż. Krzysztof Pałucha
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główny Sąd Koleżeński (kadencja 2001-2005)

mgr inż. Antoni Mosingiewicz
mgr Romuald Mechliński
mgr Walentyna Ostapczuk
mgr inż. Andrzej Hanuszek
mgr Romuald Wojak
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz


Główna Rada Naukowa (kadencja 2001-2005)

prof. dr hab. Zbigniew Martyniak
dr hab. Małgorzata Gableta, prof. nadzw.
AE we Wrocławiu
dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, prof. nadzw. PCz
dr hab. Stanisław Marciniak, prof. nadzw. PW
prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski
prof. dr hab. inż. Adam S. Trembecki
prof. dr hab. Henryk Bieniok
dr inż. Stanisław Błaziak
prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek
dr Tadeusz Gardziel
prof. dr Marek Grzybowski
prof. dr hab. Tadeusz B. Jaworski
dr hab. Tadeusz Sokołowski, prof. nadzw. UWM
prof. dr hab. Stanisław Sudoł
dr. hab. Jerzy Różański
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca

Wiceprzewodniczący
Sekretarz
członek Prezydium GRN
członek Prezydium GRN