Oddział Gdański Drukuj

Oddział Gdański:

  • posiada certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2001 Nr 222/SZJ/2006 na usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne
  • posiada akredytację Krajowego Systemu Usług (KSU) dla MSP MGPiPS /PARP nr 1118/2003
  • otrzymał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nr 2.22/00066/2004
  • otrzymał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nr 2.22/00066/2004
  • doradza w zakresie aplikowania do programów i funduszy Unii Europejskiej i nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami z Europy Zachodniej i Wschodniej
  • prowadzi misje mediacyjne z udziałem swoich ekspertów - mediatorów z listy Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
  • realizuje szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje na potrzeby firm, instytucji i organizacji
  • dysponuje: salą wykładową na 40 osób z pełnym wyposażeniem audio-wizualnym, pracownią komputerową na 10 stanowisk szkoleniowych oraz zapleczem organizacyjno-technicznym do realizacji różnego rodzaju projektów