GO&LEARN Drukuj

Projekt programu Leonardo da Vinci Multilateral Networks pt. „GO&LEARN”

Lider projektu - Region Autonomiczny Friuli Venezia Giulia (Włochy)
Partnerzy: Włochy, Niemcy, Węgry, Belgia, Słowacja, Polska.
Polscy partnerzy:
- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku
- Pomorski Związek Pracodawców „Przedsiębiorczość”

Czas realizacji: 01.12.2011 - 31.11.2014

Cel projektu:

 • Projekt odpowiada na jeden z głównych celów Unii Europejskiej, czyli mobilność pracowników, uczniów i studentów.
 • Celem projektu jest stworzenie katalogów seminariów szkoleniowych i/lub wizyt studyjnych (informacyjnych) w firmach, w krajach partnerskich projektu oraz przetestowanie organizacji tych seminariów/wizyt.
 • Wzorem będą katalogi opracowane w regionie Friuli Venezia Giulia we Włoszech, który koordynuje projekt.

Zakładane główne rezultaty projektu:

 • Stworzenie standardów określających metodologię organizacji seminariów i wizyt studyjnych (umowy z firmami, programy, aspekty logistyczne i administracyjne, itp.);
 • Ustanowienie lokalnych komitetów sterujących G&L, które będą odpowiadały za aktualizację i zarządzanie katalogami seminariów/wizyt, logistykę i wsparcie oraz upowszechnianie i promocję;
 • Utworzenie sieci sponsorów i in. interesariuszy (organizacji pracodawców, związków zawodowych, lokalnych władz, szkół i uczelni, agencji rozwoju regionalnego, organizacji turystycznych, itp.) wspierających ideę G&L;
 • Utworzenie sieci akredytowanych firm szkolących GO&LEARN;
 • Stworzenie katalogu seminariów „Uczenie się w firmach”, które będą powiązane z istniejącymi ścieżkami edukacyjnymi/szkoleniowymi w danych zawodach;
 • Stworzenie katalogu wizyt studyjnych/informacyjnych „Turystyka przemysłowa” dla odkrywania potencjału gospodarczego regionów i krajów;
 • Założenie strony internetowej G&L, która będzie wykorzystywana do promocji katalogów i firm, które organizują seminaria/wizyty;
 • Opracowanie propozycji „akredytowania” firm biorących udział w inicjatywie G&L na szczeblu europejskim.

Rodzaje wizyt, które będą testowane w projekcie:

 • Seminarium szkoleniowe w firmie, będzie się składało z dwóch części:
  1. seminarium tematycznego dot. zagadnienia, w którym firma czuje się ekspertem;
  2. następnie seminarium prowadzonego przez tutora (spoza firmy), które będzie miało na celu omówienie tego, czego uczestnicy się nauczyli w firmie i sposobów wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

   Tematem takiego seminarium może być np.: logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja…, eksport, rozwój sieci sprzedaży, itp.
 • Wizyta studyjna/informacyjna („turystyka przemysłowa”) będzie miała na celu pokazanie jak działa firma, w jakim kontekście, co produkuje, jakich zatrudnia pracowników, jakie daje możliwości zatrudnienia i rozwoju, itp. Tytuł wizyty to może być nazwa firmy.

  Oczywiście wizyta taka może składać się z wizyt w kilku firmach i powinna być jednocześnie okazją do promocji regionu.

Pilotażowe seminaria/wizyty:

W czasie realizacji projektu będą organizowane pilotażowe seminaria lub wizyty w każdym kraju partnerskim (Włochy, Belgia, Niemcy, Słowacja, Węgry i Polska), aby przetestować opracowywaną metodologię. Partnerzy w każdym kraju zorganizują po 2 wizyty pilotażowe. W zależności od kosztów wizyt, będzie mogło w nich uczestniczyć 10-15 osób z krajów partnerskich.

Korzyści dla firm z udziału w projekcie:

Znalezienie się w katalogu akredytacyjnym i organizowanie seminariów/wizyt to:

 • międzynarodowa i krajowa promocja firmy i jej produktów oraz prestiż wynikający z udziału w europejskim projekcie badawczo-edukacyjnym (partnerstwo projektu „gwarantuje” jakość firmy); dzięki temu firma może nawiązać współpracę ze szkołami i uczelniami, które będą organizowały seminaria/wizyty w ramach programów nauczania - katalogi będą powiązane z istniejącymi ścieżkami edukacyjnymi/szkoleniowymi w danych zawodach.
 • międzynarodowe kontakty i współpraca z izbami przemysłowo-handlowymi, instytucjami badawczo-edukacyjnymi i agencjami rozwoju regionalnego z Włoch, Belgii, Węgier, Słowacji i Niemiec i Polski.
 • możliwość pozyskania pracowników oraz partnerów biznesowych z kraju i zagranicy.

Strona internetowa projektu: www.project.goandlearn.eu