Szkolenia
Rozliczenia podatkowe w transporcie i spedycji w 2017 rok, zmiany na 2018 rok PDF Drukuj Email
wtorek, 26 września 2017 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 9 paździenirka 2017 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. PODATEK VAT

1. Należyta staranność podatnika VAT ● projekt  zasad ● wyroki TSUE.
2. Stosowanie stawki 0% dla usług związanych z eksportowanymi towarami oraz w transporcie międzynarodowym ● wyrok TSUE z 2017 r.
3. Zakres stosowania stawki 0% dla przeładunków i rozładunków towarów w obsłudze jednostek pływających ● wyrok TSUE z 2017 r.
4. Stosowanie metody podzielonej płatności (Split Payment) w transporcie i spedycji na przykładach.
5. Projektowane zmiany w JPK-VAT od 2018 roku ● zakres nowych informacji w strukturze pliku.
6. Przygotowanie do wdrożenia drugiego etapu JPK w transporcie i spedycji ● omówienie  kolejnych struktur JPK pod kątem działalności transportowej i spedycyjnej na przykładach.
7. Weryfikacja statusu kontrahentów dla rozliczeń VAT oraz ich rzetelności płatniczej.
8. Stosowanie odwrotnego obciążenia VAT w działalności transportowej i spedycyjnej.
9. Zakres zakupów w transporcie i spedycji objętych odpowiedzialnością solidarną za VAT.
10. Warunki dla uniknięcia odpowiedzialności solidarnej za VAT przy zakupach paliw.
11. Rozliczanie faktur korygujących w imporcie usług.
12. Rozliczanie faktur wystawianych przez kierowców na działalności gospodarczej poza PL.
13. Wystawianie faktur z PL ● zasada ustawowa.
14. Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez wykreślonego podatnika ● wyrok TSUE.

II. PODATKI DOCHODOWE

1. Zasady rozliczania jednorazowej amortyzacji do 100.000 zł w transporcie od 2017 roku.
2. Projektowana nowa definicja środka trwałego ● nowe limity amortyzacji jednorazowej.
3. Dodatkowe wyjaśnienia w zakresie rozliczeń i poboru podatku u źródła w transporcie i spedycji.
4. Nowy podatek od posiadanych nieruchomości komercyjnych ● kogo będzie dotyczył ● wysokość podatku.
5. Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu ● nowe limity ● wyłączenia.
6. Pozostałe planowane zmiany w podatkach na 2018 rok.

III. Zagadnienia zgłoszone przez uczestników.


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, były pracownik MIR, specjalista z 23-letnią praktyką w prowadzeniu szkoleń podatkowych dla transportu i spedycji

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października 2017 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.