EGO PDF Drukuj Email

Projekt Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - Pilotażowy Program Leader+ "Aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich na obszarach atrakcyjnych turystycznie w EGO (Ełk, Gołdap i Olecko)"

Czas trwania projektu 16.10.2006 - 31.10.2007

Partner:

1. Stowarzyszenie EGO "Kraina Bociana" z Olecka

         W ramach projektu, TNOiK opracował Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO (Ełk, Gołdap, Olecko). Strategia obejmowała:
- Charakterystykę Lokalnej Grupy Działania dla obszarów wiejskich Subregionu EGO pod nazwą "LIDER w EGO" jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii,
- Charakterystykę obszaru objętego Strategią,
- Potencjał demograficzny i gospodarczy subregionu,
- Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej,
- Uzasadnienie spójności obszaru objętego Strategią,
- Opis aktualnie wdrażanych inicjatyw i projektów na tym terenie,
- Analizę SWOT badanego obszaru,
- Określenie tematów wiodących i celów strategicznych zawartych w ZSROW - m.in. utworzenie klastrów w obszarach rolnictwa, zdrowia, turystyki i rekreacji.
- Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego i celów strategicznych - powstanie multiklasrtra w oparciu o kombinację przewag konkurencyjnych w dziedzinach: rolnictwo, turystyka i zdrowie, których wspólnym elementem są najlepsze zasoby Subregionu: czyste i zdrowe środowisko naturalne, kultura oraz produkty i usługi w nim wytwarzane
- Proces tworzenia ZSROW i partnerstwo
- Sposób finansowania Strategii
- Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu
- Powiązanie Strategii z Narodowym Planem Rozwoju
- Promocja projektu i ZSROW

Strona internetowa: http://www.ego.mazury.pl