MAPCOM PDF Drukuj Email

Projekt: MAPCOM "Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie"
Nr 2008-1-PL1-LEO05-02057

Czas realizacji projektu: 01.11.2008 - 30.10.2010

Partnerzy:

1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku - lider projektu
2. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu - Państwowy Instytut Badawczy
    (Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr) - Polska
3. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia - En.A.I.P. F.V.G. - Włochy
4. Kenniscentrum Handel - Holandia

Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest transfer metodologii i narzędzi do analizy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie stworzonych i wykorzystywanych przez partnera włoskiego projektu pozostałym partnerom. Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości szkoleń i polityki szkoleniowej firm w celu promowania rozwoju innowacyjnych praktyk w zarządzaniu wiedzą, polepszania przejrzystości i rozpoznawalności kompetencji zawodowych.

Grupa docelowa:

Przedsiębiorstwa, pracownicy, kadra naukowa i dydaktyczna, trenerzy

Rezultaty:

Rezultat 1: Model dla przeprowadzania analizy potrzeb kompetencji w firmie - Przewodnik dla użytkowników programu komputerowego Mapcom (250 egz. - 150 w j. polskim i 100 w j. angielskim)

Rezultat 2: Adaptacja, integracja i wykorzystywanie narzędzia informatycznego stworzonego przez Partnera włoskiego

MapCom (mapowanie kompetencji zawodowych), jest narzędziem informatycznym umożliwiającym stosowanie modelu analizy potrzeb szkoleniowych bazujących na analizie procesów pracy. Najbardziej przydatnym aspektem transferu innowacji i dobrych praktyk (narzędzia informatycznego) będzie:
- możliwość tworzenia map procesów pracy, które są stabilne, łatwe do korygowania i integrowania, charakteryzują się wysokim poziomem przejrzystości w ramach wybranych sektorów gospodarki;
- dostępność narzędzi (program komputerowy) i danych (baza danych programu) do szybkiego dostosowania do lokalnych/regionalnych/krajowych potrzeb w krajach partnerskich;
- możliwość prowadzenia stałego dialogu i wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami wytwórczymi, edukacyjnymi, partnerów społecznych i certyfikującymi na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Rezultat 3: Międzynarodowy raport - porównanie profili zawodowych i map procesów pracy stworzonych w krajach partnerskich (500 egz. + CD ROM oraz e-książka dostępna w Internecie)

Strona internetowa: http://www.mapcom.pl