Działalność Oddziału Gdańskiego TNOiK PDF Drukuj Email


Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez: realizowanie międzynarodowych projektów dotyczących szkoleń zawodowych (Program Leonardo da Vinci), projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL) oraz wdrażanie rezultatów tych projektów szczególnie w MSP.


Promowanie idei dialogu społecznego i obywatelskiego, jako sposobu osiągania spójności społeczno - gospodarczej - "Regionalna Szkoła Dialogu Społecznego".

Rozwój przedsiębiorczości poprzez świadczenie usług: doradczych, szkoleniowych i informacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Tworzenie partnerstw w aplikowaniu do projektów finansowanych z funduszy i programów UE.

Konferencje

 

1 Konferencja "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw - Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu"
2 Konferencja z okazji obchodów 85-lecia TNOiK
3 Konferencja końcowa projektu Leonardo da Vinci. Transfer Innowacji MAPCOM